شعر و سبک بنیامین حسین زاده جــــــهــــــــت هـــمــــا هــنـــگــــی جلـسات با شاعر و مـداح اهلبیت (ع) بنیــامیــن حـــسیــن زاده با شمـــاره 09196600938 تماس حاصل فرمـایید. ارتباط مستقیم با بنیامین حـسین زاده : benyamin.hoseinzadeh128@gmail.com http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com 2018-08-15T08:16:53+01:00 text/html 2016-02-20T00:03:50+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 دانلود مداحی تصویری هیئت دیوانگان حسین ع کاشان http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/58 text/html 2016-02-19T22:57:27+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 دانلود سبک و شعر از بنیامین حسین زاده http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/56 text/html 2016-01-23T22:00:51+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 گزارش تصویری از شاعر و مداح اهلبیت ع بنیامین حسین زاده http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/55 <br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8234990600/421234149_30452.jpg" alt="" vspace="0" width="470" height="264" hspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2016-01-23T20:59:08+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 گزارش تصویری صفر 1394 - هیئت دیوانگان حسین کاشان http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/54 گزارش تصویری صفر 1394 بانوای بنیامین حسین زاده - حمید علیمی - حسین عینی فرد - سید رضا تحویلدار - ارش پیله ور - سید جعفر طبایی -&nbsp; رسول عمو شاهی - هیئت دیوانگان حسین کاشان درادامه مطلب ...<br><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8234989350/421324085_30250.jpg" alt="" vspace="0" width="473" height="271" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></div> text/html 2015-11-01T23:23:57+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 اطلاعیه http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/53 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s3.picofile.com/file/8220477126/812222928_127588.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8220477126/812222928_127588.jpg" height="631" width="422"></div> text/html 2015-10-16T12:05:30+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 بنیامین حسین زاده - محفل اهل حرم | فدائیان رقیه خاتون تهران http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/52 دانلود مراسم شب اول محرم 1436&nbsp; بانوای : بنیامین حسین زاده و&nbsp; کـــربلـایـی احسان صفری&nbsp; - محفل اهل حرم | فدائیان رقیه خاتون تهران بصورت صوتی در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید.<br><br><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8217532300/shabe_1_moharam_Copy.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8217532300/shabe_1_moharam_Copy.jpg" height="394" width="548"><br></div> text/html 2015-09-29T04:58:35+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 دانلود سبک و شعر از بنیامین حسین زاده در ایام مسلمیه 94 http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/51 دانلود سبک و شعر از بنیامین حسین زاده در ایام مسلمیه 94&nbsp; اجرا شده توسط&nbsp; کـــربلـایـی آرش پــیــلــه ور - بصورت صوتی در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید.<br><div align="center"><br><img alt="http://s3.picofile.com/file/8214608626/P03640.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8214608626/P03640.jpg" height="363" width="531"><br></div> text/html 2015-09-11T09:14:11+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 دانلود سبک و شعر از بنیامین حسین زاده در ایام صادقیه 94 http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/50 دانلود سبک و شعر از بنیامین حسین زاده در ایام صادقیه&nbsp; اجرا شده توسط مداحان اهلبیت : حاج مهدی اکبری&nbsp; -&nbsp; کربلایی آرش پیله ور - کربلایی احسان صفری - بصورت صوتی در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید.<br><br><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8211482976/PhotoGrid_1441963526635.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8211482976/PhotoGrid_1441963526635.jpg" height="494" width="494"></div> text/html 2015-08-09T13:28:27+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 دانلود سبک وشعر ازبنیامین حسین زاده اجرا شده توسط مداحان اهلبیت http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/49 دانلود سبک وشعر از بنیامین حسین زاده اجرا شده توسط مداحان اهلبیت : کربلایی رسول عموشاهی - کربلایی احسان صفری -کربلایی حمید بهروز&nbsp; _ بصورت صوتی در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید.<br><div align="center"><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8205236984/benyamin_hoseinzadeh.jpg" alt="" align="bottom" height="551" hspace="0" border="0" vspace="0" width="551"><br></div> text/html 2015-08-03T11:11:22+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 دانلود سبک وشعر ازبنیامین حسین زاده اجرا شده توسط مداحان اهلبیت http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/47 دانلود سبک وشعر از بنیامین حسین زاده اجرا شده توسط مداحان اهلبیت : سید جعفر طباطبایی - کربلایی مصطفی شادکام - کربلایی ایوب قادری - سید حامد حسینی - علی &nbsp;زر سازگار _ بصورت صوتی در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید.<br><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8204317492/ramzan_94.jpg" alt="" align="bottom" height="543" hspace="0" border="0" vspace="0" width="543"></div> text/html 2015-07-30T09:33:39+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 دانلود سبک وشعر ازبنیامین حسین زاده اجرا شده توسط مداحان کشور http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/46 دانلود سبک وشعر از بنیامین حسین زاده اجرا شده توسط مداحان اهلبیت : حاج مهدی اکبری - کربلایی رسول عموشاهی -&nbsp; کربلایی آرش پیله ور - کربلایی هادی یزدانی - کربلایی مصطفی شادکام - کربلایی احسان صفری - بصورت صوتی در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید.<br><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8203182392/hoseinzadeh.jpg" alt="" align="bottom" height="569" hspace="0" border="0" vspace="0" width="569"></div> text/html 2015-07-26T17:42:07+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 گزارش تصویری مراسم دهه اول محرم الحرام 93 هیئت مکتب البکا اصفهان http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/44 <div align="center"><div align="right">گزارش تصویری مراسم دهه اول محرم الحرام 93 بانوای بنیامین حسین زاده - رسول عمو شاهی - هیئت مکتب البکا اصفهان درادامه مطلب ...<br><br></div><img src="http://s3.picofile.com/file/8202440576/IMG_20150726_215004.jpg" alt="" height="501" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="501"></div> text/html 2015-07-26T09:47:52+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 گزارش تصویری مراسم شب قدر 94 - هیئت الحیدر (ع) محفل حیدریون رشت http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/43 گزارش تصویری مراسم شب قدر 94 مداحان : بنیامین حسین زاده - کربلایی محمود لطیفی -&nbsp; هیئت الحیدر (علیه السلام) محفل حیدریون رشت درادامه مطلب...<br><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8202347168/Ramzan_94_9_.JPG" alt="" height="327" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="534"></div> text/html 2015-07-26T08:46:17+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 گزارش تصویری از شاعر و مداح اهلبیت (ع) بنیامین حسین زاده http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/42 گزارش تصویری از شاعر و&nbsp; مداح اهلبیت (ع)&nbsp; بنیامین حسین زاده و&nbsp; حاج رضا قصاب&nbsp; -&nbsp; سیدعلی مومنی&nbsp; درادامه مطلب...<br><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8202338500/hoseinzadeh_4_.jpg" alt="" height="276" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="506"></div> text/html 2015-07-26T08:42:49+01:00 benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com admin 01 سبک های بنیامین حسین زاده اجرا شده در هیئت شهزاده علی اصغر(ع) مشهد http://benyaminhoseinzadeh.mihanblog.com/post/41 دو مداحی از گلچین سبک های بنیامین حسین زاده اجرا شده در هیئت شهزاده علی اصغر(ع) مشهدالرضا(ع) را بصورت صوتی در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید.<br><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8202322892/benyamin_2.jpg" alt="" height="222" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="366"></div>